Hent din nye digitale forsikring lige her

Få tilsendt én sms med et link til at hente vores apps. Så kan vi beregne din pris på få minutter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tak!

Du vil om lidt modtage en sms, med vores apps

Dine forsikringer lige ved hånden

Hent vores apps, få din pris og kom i gang med at skræddersy dine forsikringer.

Indbo-, rejse- og ulykkesforsikring

DOWNLOAD

Bilforsikring

DOWNLOAD

Undo vilkår og betingelser

/ Tryg

Når du er kunde hos Undo er du også kunde hos Tryg, der er den formelle forsikringsgiver. Du får derfor også den årlige Tryg bonus som alle Trygkunder får.

/ Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret på købet af denne forsikring. De 14 dage starter fra du gennemfører købet. Du bruger din fortrydelsesret ved at skrive en mail til os på info@undo.app eller ringe på telefon +45 89 88 08 34.

/ Betaling

Betaling trækkes hver måned fra det kreditkort du oplyser. Kan betalingen ikke trækkes rykker vi dig over email og sms, når vi rykker anden gang giver vi dig varsel om at forsikringen bliver opsagt hvis du ikke betaler inden 14 dage. Betales præmien ikke indenfor de 14 dage, opsiges forsikringsaftalen med 21 dages varsel. Hvis du gennemfører betalingen i løbet af de 21 dage aflyser vi opsigelsen af din forsikring.

/ Brug af Undo appen

For at være kunde hos Undo skal du bruge appen og i den forbindelse acceptere vilkårene for brug af appen.

/ Din nuværende forsikring

Når du køber en forsikring, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring. Du kan give Undo fuldmagt til at opsige den for dig, ellers skal du selv sørge for at opsige eventuelle tilsvarende forsikringer i andre forsikringsselskaber.

/ Gebyrer og afgifter

Der skal betales skadeforsikringsafgift til statskassen af prisen for skadesforsikringer. Afgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.Stormflods- og stormfaldsafgift udgør 60,00 kr. om året. Det inkluderes i din første betaling og derefter spredt ud over dine månedlige betalinger. Afgiften bliver opkrævet på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod. Ved stormfald betaler forsikringsselskaberne tilskud til gentilplantning af private skove. Undo har intet betalingsgebyr, rykkergebyr eller noget andet gebyr.

/ Forsikringsoverblik

I Undos app kan du se dine oplysninger og dit forsikringsoverblik og foretage ændringer når du har behov for det.

/ Manglende betaling

Kan betalingen ikke trækkes fra dit kort, kontakter vi dig over email og sms. Når vi rykker anden gang giver vi dig varsel om at forsikringen bliver opsagt hvis du ikke betaler inden 14 dage. Betales præmien ikke indenfor de 14 dage, opsiges forsikringsaftalen med 21 dages varsel. Hvis du gennemfører betalingen i løbet af de 21 dage aflyser vi opsigelsen af din forsikring.

/ Særlige tilbud

Hvis du i forbindelse med købet har gjort brug af et særligt tilbud, fx gratis dækning, forbeholder vi os retten til at afvikle tilbuddet med 6 måneders varsel.

/ Klage

Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt Undo gennem din app eller på www.undo.app. Her kan du også læse om hvordan du går videre med klagen til Tryg og Ankenævnet for Forsikring hvis det bliver nødvendigt. Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

/ Tilsyn og Garantifond

Undo er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og Tryg er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

/ Aflønning

De Undo-medarbejdere du taler med i forbindelse med købet kan være aflønnet med fast løn eller provision.

Senest revideret den 31. august 2022