Hent din nye digitale forsikring lige her

Få tilsendt én sms med et link til at hente vores apps. Så kan vi beregne din pris på få minutter.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tak!

Du vil om lidt modtage en sms, med vores apps

Dine forsikringer lige ved hånden

Hent vores apps, få din pris og kom i gang med at skræddersy dine forsikringer.

Indbo-, rejse- og ulykkesforsikring

DOWNLOAD

Bilforsikring

DOWNLOAD

Vilkår for brug af app

1. Generelt
1.1.

For at bruge Undos (”vi”, ”vores” eller ”os”) applikationer skal du acceptere nedenstående brugerbetingelser.

1.2. Vores applikationer giver dig mulighed for at:

a) Skræddersy og købe en forsikringspakke, der passer til dine behov
b) Se og ændre dine oplysninger, privatlivsindstillinger og din forsikringspakke
c) Anmelde en skade samt følge skadebehandlingens forløb

Du kan læse mere om applikationernes muligheder nedenfor under afsnit 3. om platformenes funktioner.

Applikationerne ejes og drives af Undo Forsikringsagentur A/S, CVR nr. 39 17 32 47, Tømrergravsgade 4, 2 sal, 2450 Kbh SV. Det er muligt at kontakte os på telefon +45 89 88 08 34 eller e-mail hej@undo.app.

1.3.

Disse brugerbetingelser gælder for alle vores applikationer uanset platform, herunder website og mobilapplikationer (”platformene”).

1.4.

For at gøre brug af platformene, skal du acceptere disse brugerbetingelser, som du bør læse grundigt igennem før du begynder at bruge platformene. I modsat fald, kan du ikke anvende platformene. Du må alene benytte platformene som privatperson, der er bosiddende i Danmark, og du skal være fyldt 18 år.

1.5.

For information om, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med brugen af platformene, henvises til vores privatlivspolitik.

2. Oprettelse af brugerprofil
2.1.

Oprettelse af en brugerprofil forudsætter, at du angiver dit mobiltelefonnummer.  Vi tilknytter et bruger id til dit telefonnummer, som vi anvender til at identificere dig. Hvis du giver samtykke til det, vil vi tillige indsamle dit samtykke for at sikre entydig identifikation af dig.

2.2.

For at blive kunde hos os, skal du tillige tilmelde dit betalingskort med angivelse af kortets nummer, udløbsdato og navnet på kortholderen. Du kan blive bedt om at oplyse kortets CVC/CVV kode (den trecifrede kode på bagsiden af dit kort), så vi kan tjekke kortets gyldighed.

2.3.

Alt efter, hvilke funktioner på platformene du gør brug af, kan det tillige være nødvendigt at oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som fx postnummer, antal personer i din husstand, fødselsdato, alder og køn.

2.4.

Du er ansvarlig for, at dine oplysninger altid er korrekte. Såfremt du ønsker at foretage ændringer i de oplysninger, du har registreret i din brugerprofil, fx hvis du får et nyt betalingskort eller ønsker at ændre dine kontaktoplysninger, kan sådanne ændringer foretages på platformene.

3. Appens funktioner
3.1.

Platformene giver dig mulighed for at:
a) Skræddersy og købe en forsikringspakke, der passer til dine behov
b) Se og ændre dine oplysninger, privatlivsindstillinger og din forsikringspakke
c) Anmelde en skade samt følge skadebehandlingens forløb

3.2.

a) På platformene deler du oplysninger om dig selv med os. Ud fra de oplysninger du deler med os, giver vores algoritme et forslag til en forsikring til dig, herunder en pris baseret på en automatisk afgørelse. Vi kommer specifikt med forslag til indbosum, cykelsum, selvrisiko og specifikke dækninger på fx bil. Det er en anbefaling der skal hjælpe dig, men det er dig, der har ansvaret for at summerne er korrekte, og at du får den ønskede selvrisiko og de ønskede dækninger. Vi er således ikke ansvarlig, hvis du fx er underforsikret. Hvis vi anbefaler en indbosum der er for lav, er det dit ansvar at indstille den korrekt. Undo er ikke ansvarlig for upræcis, manglende eller misfortolkede oplysninger. Oplysningerne om dækningerne, der ses i pop-uppenpå platformeneer ikke 100% dækkende, i stedet henviser vi til forsikringsbetingelserne, som du altid kan finde under din brugerprofil, hvis du er kunde hos os. Vi anbefaler, at du i tillæg til disse generelle betingelser for brug af platformene læser forsikringsbetingelserne grundigt igennem, før du tager en købsbeslutning.  

For at købe vores rejseforsikring og bilforsikring skal du tillade, at platformene registrerer din lokation, og at vi kan sende dig notifikationer. For bilforsikring skal du også tillade Motion & Fitness, hvilket er nødvendigt for at kunne bedømme din kørselsadfærd. Disse tilladelser er nødvendige for, at vi kan tilbyde pay-per-day rejseforsikring og pay-as-you-drive bilforsikring. For bilforsikring er det et krav at disse tilladelser er givet, for at vi kan justere prisen ud fra din kørselsadfærd. Det er ikke et krav at tillade denne dataindsamling for at blive kunde hos os generelt. Du kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage, men det kan have betydning for dine forsikringsvilkår.

Tilbuddet, der genereres på platformene er baseret på de oplysninger, du har givet. Det er ikke bindende for os at give dig en forsikringsaftale baseret på tilbuddet, med undtagelse af ansvarsforsikring på bil som er lovpligtig. Hvis du har spørgsmål til tilbuddet inklusiv prisen, er du velkommen til at ringe til vores support på +45 89 88 08 34 eller e-mail hej@undo.app. Når du godkender forsikringen behandles det som en ansøgning i vores system, og det kan ske, at anmodningen afvises, og vi ikke kan tilbyde dig en forsikring. I dette tilfælde trækker vi naturligvis ingen betaling.

Du får besked over e-mail, når det forsikringstilbud du har fået i appen er ved at udløbe.

Vi vil i nogle tilfælde sende dig e-mails, fx for at gøre opmærksom på, at den forsikringspakke du har lavet er ved at udløbe, hvis vi har fået dit samtykke til at måtte sende dig sådanne e-mails.

Vær opmærksom på, at vores indboforsikring og bilforsikring ikke er tilgængelig for alle adresser og personer i Danmark. Vi forbeholder os retten til, ikke at tilbyde dig en forsikring, fx hvis din adresse falder udenfor vores dækningsområde.

3.3.

Punkt b) og c) er kun relevante, hvis du er kunde hos os. Du kan læse mere om regulering for funktionalitet i vores kundevilkår.

3.4.

b) På platformene kan du se og ændre dine oplysninger, privatlivsindstillinger og din forsikringspakke. Som nævnt ovenfor er du ansvarlig for, at dine oplysninger altid er korrekte og opdaterede. Vær opmærksom på, at ændring af dine oplysninger m.v. kan have betydning for dine forsikringsforhold.

3.5.

c) Hvis du vælger at indberette en skade, vil den information du giver os om skaden, blive gennemgået og verificeret. Undo forbeholder sig retten til at bede om yderligere oplysninger om din skade, før vi kan træffe en afgørelse. En skadebehandler vil muligvis have behov for at kommunikere med dig i forbindelse med skaden.

Der kan forekomme automatiske afgørelser, hvor platformenes algoritme giver dig svar på din skadeanmeldelse. Det er tilfælde, hvor en skade afvises på baggrund af det data, som du selv indberetter. Hvis dette er tilfældet bliver du oplyst om grundlaget for den specifikke afvisning, og du har mulighed for at ringe eller skrive til vores skadebehandler for at få dette uddybet, tlf. + 45 89 88 09 35 eller e-mail hej@undo.app.

4. Adgang til platformene
4.1.

Platformene kræver i nogen udstrækning, at dit device har internetforbindelse for, at du kan anvende platformenes funktionaliteter. Platformenes kvalitet, hvad angår hastighed og brugervenlighed, kan variere afhængigt af devicemodel samt netværkshastighed. Vi påtager os intet ansvar for din internetforbindelses og telefonabonnements eventuelle påvirkning af platformenes anvendelighed.

5. Kommunikation
5.1.

Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer, fx ændringer af disse brugerbetingelser, via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på platformene.

6. Markedsføring ved brug af anden elektronisk post

Såfremt du har spørgsmål, kommentarer, ris eller ros vedrørende appen og brugen af Undo, kan du kontakte Undo på info@undo.app

6.1.

Hvis du har givet samtykke til det, vil du løbende modtage opslag med relevant markedsføringsmateriale på e-mail Du kan til enhver tid framelde dig modtagelse af markedsføringsmateriale på platformene eller direkte i bunden af markedsføringsmaterialet.

6.2.

Såfremt du på krænkende vis måtte opleve, at markedsføring ikke stemmer overens med lovgivningen eller på anden måde er af krænkende karakter, er du velkommen til at anmelde dette til os.

7. Sikkerhed
7.1

Din adgangskode er personlig, og du skal til enhver tid behandle adgangskoden fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.

7.2

Såfremt der opstår misbrug af din adgangskode, eller du mistænker dette, skal du straks meddele os herom, hvorefter vi kan spærre din brugerprofil. Hvis vi mistænker misbrug af din brugerprofil, kan vi altid spærre din profil. Vi er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.

7.2.1.

Vi opretholder et højt sikkerhedsniveau. Herunder sikrer vi, at behandling af dine betalingskortoplysninger sker under overholdelse af PCI krav (Payment Card Industri).

8. Rettigheder
8.1.

Vi har samtlige rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret, varemærkeret mv., til platformene.

8.2.

Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til platformene. Vi kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.

9. Betaling
9.1.

Når du opretter en brugerprofil på en af platformene hos os er det omkostningsfrit, og du vil ikke blive opkrævet et løbende gebyr.

10. Drift m.v.
10.1.

Vi søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på platformene, men kan ikke garantere, at sådanne ikke forekommer. Vi hører gerne fra dig, såfremt du oplever sådanne forhold.

10.2.

Vi søger at sikre, at platformene, altid er tilgængelige, men kan ikke garantere dette. Herunder kan platformene være utilgængelige i forbindelse med vedligeholdelse, og vi er berettiget til at tilføje eller fjerne funktioner på platformene. Vi bestræber sig på at orientere dig på forhånd, såfremt der forventes utilgængelighed, eller såfremt funktioner fjernes.

10.3.

Vi er ikke ansvarlig over for dig i tilfælde af fejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.

11. Udmeldelse og ophør
11.1.

Du kan til enhver tid og uden varsel slette din brugerprofil, hvis du ikke længere ønsker at anvende vores tjenester. Du kan slette din brugerprofil direkte på platformene under “Kontoindstillinger”  eller ved at kontakte opsig@undo.app. Såfremt du sletter din brugerprofil, vil data om din brugerprofil blive slettet for bestandigt, og vi har ikke mulighed for at tilbagekalde denne data, ej heller på din opfordring. Alle oplysninger i relation til forsikringsforhold slettes dog ikke automatisk ved sletning af brugerprofil. For yderligere information herom henvises til vores privatlivspolitik. Man kan på nuværende tidspunkt ikke slette sin brugerprofil via platformene.

Man kan kun opsige sine forsikringer.

Ønsker man selve brugerprofilen slettet er man nødt til at kontakte os.

11.2.

Vi kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af platformene og eventuelt slette din brugerprofil, fx i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd og/eller forsøg på misbrug af tjenesten.

12. Ansvar
12.1.

Vi kan under ingen omstændigheder stilles til ansvar for din brug af platformene.

13. Kommunikation og ændringer
13.1.

Du vil løbende blive orienteret om vigtige informationer, fx ændringer af disse brugerbetingelser, via den e-mail adresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på platformene.

13.2.

Vi kan til enhver tid og uden varsel berettiget til at ændre disse brugerbetingelser, såfremt ændringerne ikke er til væsentlig skade for dig som bruger. Vi vil orientere dig om nye betingelser via den e-mail adresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, og/eller via sms og/eller push-beskeder på platformene.

13.3.

Såfremt du ikke accepterer eventuelt ændrede betingelser, skal du ophøre med brugen af platformene, og vi er berettiget til at slette din brugerprofil. Dette vil dog ikke have betydning for dine forsikringsforhold.

13.4.

Ændringer træder i kraft 10 dage efter, at de er fremsendt til dig. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer af brugerbetingelserne, vil ikrafttræden efter omstændighederne kunne ske efter et længere varsel.

14. Behandling af personoplysninger
14.1. undo.app/privatlivspolitik

Vi er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles på platformene. Når du opretter en profil og/eller benytter platformene, indsamler og behandler vi oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne anbefale dig en forsikring. For yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder til hvilke formål personoplysningerne anvendes til, henvises til vores privatlivspolitik.

15
15.1.

Vi indsamler data om, hvordan du anvender appen. Sådanne data gør det muligt at indsamle informationer fra dit besøg på platformene. Konkret anvendes data om dit besøg til:

a) Statistik om, hvordan du bevæger dig rundt i appen, fx hvor tit du bruger platformene, hvilke funktioner, der benyttes mest, samt hvordan de benyttes. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen
b) Vedvarende log-in så du ikke skal logge på, hvis du forlader platformene for en kort stund

16. Adgang til kamera og mikrofon
16.1.

Du kan give tilladelse til, at vi får adgang til dit kamera og mikrofon. Adgang til kamera og mikrofon betyder, at du kan tage billeder/videoer i forbindelse med en skadeanmeldelse. Du kan til enhver tid begrænse vores adgang til kamera og mikrofon ved at ændre indstillingerne i din telefon.

17. Lovvalg og værneting
17.1.

Disse brugerbetingelser er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå mellem dig og os vedrørende disse brugerbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Københavns Byret, medmindre andet følger af ufravigelige forbrugerregler.

18. Kontakt

Vi har samtlige rettigheder, herunder ophavsret, ejendomsret, varemærkeret mv., til platformene.

18.1.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende platformene og vores tjenester, kan du kontakte os på support@undo.app.
Senest revideret den 15. december 2020