Vilkår for brug af app

1. Undo

Undo består af en web- og mobilapplikation (begge herefter samlet betegnet ”appen”), der tilbyder digital forsikringsrådgivning.

Appen ejes og stilles til rådighed af:
Undo Forsikringsagentur A/S (herefter “Undo”)
CVR 39173247
Adresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V
tlf +45 89 88 08 34

2. Accept af vilkår og betingelser

Din brug af appen er underlagt nærværende vilkår og betingelser (herefter ”brugervilkår”). Når du installerer eller benytter dig af appen bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret brugervilkårene. Undo opfordrer dig til at læse brugervilkårene omhyggeligt, før du accepterer dem. Hvis du ikke længere kan acceptere brugervilkårene, skal du ophøre med at anvende appen straks. Brugen af appen sker på egen risiko.

3. Undos funktionaliteter

a) at hjælpe dig til at skræddersy og købe en forsikringspakke der passer til dine behov
b) at du i appen har adgang til at se og ændre dine oplysninger og din forsikringspakke
c) at du i appen kan anmelde en skade samt følge skadebehandlingens forløb

a) I Undo appen afgiver du informationer om dig selv og svarer på diverse spørgsmål. Ud fra dette giver Undos algoritme et forslag til en forsikring til dig og giver dig en pris baseret på en automatisk afgørelse. Undo kommer specifikt med foreslag til indbosum, cykelsum, selvrisiko og specifikke dækninger. Det er en anbefaling der skal hjælpe dig, men det er dig der har ansvaret for at summerne er korrekte og at du får den ønskede selvrisiko og de ønskede dækninger. Undo er således ikke ansvarlig hvis du fx er underforsikret: Hvis Undo anbefaler en indbosum der er for lav, er det dit ansvar at indstille den korrekt. Undo er ikke ansvarlig for upræcis, manglende eller misfortolket information. Informationen om dækningerne der ses i pop-uppen er ikke dækkende, i stedet henviser vi til betingelserne. Vi anbefaler at du læser betingelserne igennem før du tager en købsbeslutning. For at købe Undos rejseforsikring skal du tillade at appen registrerer din lokation og at vi kan sende dig notifikationer, begge dele er nødvendige for at Undos særlige pay-per-day rejseforsikring virker. Det er ikke et krav at tillade denne dataindsamling for at blive kunde hos Undo generelt, kun for at bruge rejseforsikringen og du kan til enhver tid trække tilladelsen tilbage.
Tilbuddet der genereres i Undo appen er baseret på den information du har givet, det er ikke bindende for Undo at give dig en forsikringsaftale baseret på tilbuddet. Hvis du har spørgsmål til tilbuddet inklusiv prisen er du velkommen til at ringe til os på 89 88 08 34. Når du godkender forsikringen behandles det som en ansøgning i Undos system, og det kan ske at anmodningen afvises og vi ikke kan tilbyde dig forsikring. I dette tilfælde trækker vi narturligvis ingen betaling.
Som led i punkt a) vil Undo i nogle tilfælde sende dig emails, fx for at gøre opmærksom på at den forsikringspakke du har lavet er ved at udløbe.
c) Hvis du vælger at indberette en skade, vil den information du giver os om skaden, blive gennemgået og verificeret. Undo forbeholder sig retten til at bede om yderligere oplysninger om din skade, før vi kan træffe en afgørelse. En skadesbehandler vil muligvis have behov for at kommunikere med dig, i forbindelse med skaden.
Der kan forekomme automatiske afgørelser hvor appens algoritme giver dig svar på din skadeanmeldelse. Det er tilfælde hvor en skade afvises på baggrund af det data du selv indberetter. Hvis dette er tilfældet bliver du oplyst om belægget for den specifikke afvisning og du har mulighed for at ringe eller skrive til vores skadebehandler for at få dette uddybet, tlf. 89 88 09 35.
Punkt b) og c) er kun relevant hvis du bliver kunde hos Undo. Du kan læse mere om regulering af de funktionaliteter I Undos kundevilkår.
Vær opmærksom på, at Undo indboforsikring ikke er tilgængelig for alle adresser og personer i Danmark, vi forbeholder os retten til, ikke at tilbyde dig en forsikring, fx hvis din adresse falder udenfor vores dækningsområde.

4. Brugerprofil

For at kunne anvende appen skal du oprette en brugerprofil enten med din email eller din Facebookprofil. Din brugerprofil er personlig, og du er ansvarlig for at al brug af appen finder sted ved hjælp af dine legitimationsoplysninger. I tilfælde af mistanke om misbrug skal du straks kontakte Undo på info@undo.app eller tlf. +45 89 88 08 34.

5. Krav til brugere

Du skal være mindst 18 år gammel for at installere og anvende appen. Ved at acceptere disse brugervilkår erklærer du, at du har den krævede minimumsalder. Anvendelse af appen må udelukkende ske til personlige og ikke-kommercielle formål.

6. Adgang til appen

Appen kræver i nogen udstrækning, at telefonen har internetforbindelse for, at du kan anvende appens funktionaliteter. Appens kvalitet, hvad angår hastighed og brugervenlighed, kan variere afhængigt af telefonmodel samt netværkshastighed. Undo påtager sig intet ansvar for din internetforbindelses og telefonabonnements eventuelle påvirkning af appens anvendelighed.

7. Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige din brugerprofil på Undo ved at kontakte opsig@undo.app.

8. Misligholdelse

Undo kan til enhver tid og uden varsel afbryde og ophæve din adgang til appen, hvis du anvender appen i strid med disse brugervilkår eller i strid med lovgivningen i øvrigt.

9. Ændring af appens funktionaliteter

Undo kan til enhver tid og uden pligt til på forhånd at oplyse brugerne herom ændre appen og dens funktioner, design, omfang, software, sprogversioner eller andre aspekter med relevans for appen.

10. Datahåndtering

Undo er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles i appen, indtil det punkt hvor du gennemfører et køb (som kunde hos Undo er Tryg dataansvarlig og Undo er databehandler, se mere i Undos kundevilkår). Når du opretter en profil og/eller benytter appen, indsamler og behandler Undo de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne anbefale dig en forsikring. Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugen af appen. Det er frivilligt at afgive personoplysninger. Adgangen til Undo og/eller funktionaliteten kan imidlertid være begrænset, hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger om dig selv. Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataregulering. I det følgende præciseres det, hvilke personoplysninger Undo indsamler og behandler, hvad oplysningerne anvendes til, hvorvidt de videregives til andre, og hvor længe de opbevares.

10.1 Personoplysninger som Undo behandler
Når du opretter en profil og/eller benytter appen, indsamler og behandler Undo følgende oplysninger: e-mail, alder, adresse, hvad du laver til hverdag samt dine oplysninger om hvem du bor med og hvad du ejer. Undo indhenter information om din bolig fra BBR-registret, fx antal kvadratmetre din lejlighed er på. Både dine egne indtastede data og de data Undo kan modtage og behandle med dit samtykke, kan kun tilgås af dig som bruger samt af Undo. Dine data tilgås alene af Undo såfremt det er en nødvendighed for at kunne tilbyde dig personlig og målrettet hjælp og inspiration, levere en service efterspurgt af dig, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter de slettes. For at indberette skader skal du i nogle tilfælde give os indhold så som tekst, fotos og audiovisuelt indhold. Når du giver os dette indhold i appen giver du os tilladelse til at bruge det til at yde vores service over for dig.

10.2 Opbevaring og sletning af data
Undo gemmer alle dine data, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service, som du efterspørger, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter personoplysningerne slettes. Dine data gemmes dels på din smartphone i Undo-appen og dels på Undo serveren. På din smartphone er data beskyttet af operativsystemet, så det kun er Undo appen, der kan tilgå dine data. Dine data krypteres i kommunikationen mellem Undo appen og serveren. På serveren kan data kun tilgås af den bruger, der har oprettet data med brug af brugernavn og password. Dine data tilgås alene af Undo såfremt det er en nødvendighed for at kunne tilbyde dig personlig og målrettet hjælp og inspiration, levere en service efterspurgt af dig, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, hvorefter de slettes. Hvis du ønsker at slette dine data, kan du slette dem ved at kontakte Undo på info@undo.app.

10.3 Oplysningsret og klageadgang
Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke personoplysninger Undo har registreret om dig. Du har også ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger, og du har ret til at anmode Undo om at rette eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du kan endvidere altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker over og trække dine samtykker tilbage.

11. Data om app anvendelse

Undo indsamler data om, hvordan du anvender appen. Sådanne data gør det muligt at indsamle informationer fra dit besøg i appen. Konkret anvendes data om dit besøg til:

- Statistik om, hvordan du bevæger dig rundt i appen, f.eks. hvor tit du bruger appen, hvilke funktioner, der benyttes mest, samt hvordan de benyttes. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen med Undo.

- Vedvarende log-in så du ikke skal logge på, hvis du forlader Undo for en kort stund.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Undo på info@undo.app

12. Notifikationer

Undo kan sende dig notifikationer (push meddelelser), hvis du har givet samtykke hertil. Notifikationer sendes med henblik på at hjælpe dig bedst muligt med at holde in forsikring relevant, fx tilføjelse af nye relevante dækninger. derudover er notifikationer relevante når du har meldt en skade til os, og vi fx har opfølgende spørgsmål eller en afgørelse klar. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Undo på info@undo.app.

13. Adgang til kamera og mikrofon

Du kan give samtykke til, at Undo får adgang til dit kamera og mikrofon. Adgang til kamera og mikrofon betyder, at du kan tage billeder/videoer i forbindelse med en skadesindberetning. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at ændre indstillingerne i din telefon.

14. Markedsføring

Såfremt du har samtykket til markedsføring i appen, har du accepteret, at Undo må kontakte dig på e-mail og via appen med henblik på, at du kan modtage nyheder og særlige tilbud vedrørende din forsikring, herunder nye funktioner, inspiration og samarbejder i appen. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Undo på info@undo.app.

15. Aggregerede data

Appen benytter anonymiserede informationer, der er samlet i større portioner fra mange brugere (aggregerede data) til at udbrede viden, lave statistik samt forbedre og udvikle nye tjenester og funktioner med. Aggregerede data kan blive anvendt i kommercielt øjemed. Aggregerede data kan ikke føres tilbage til enkelte brugere.

16. Ejendomsret og immaterielle rettigheder

Al materiale og information, der er tilgængeligt i appen og udarbejdet af Undo eller Undos samarbejdspartnere, er Undo eller Undos samarbejdspartneres ejendom. Enhver anvendelse heraf, herunder til kommercielle eller offentlige formål, er forbudt, medmindre Undo udtrykkeligt har samtykket hertil.

17. Ændring af brugervilkår

Undo kan til enhver tid med forudgående varsel ændre nærværende brugervilkår.

18. Lovvalg og værneting

Denne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, fortolkning eller anvendelse, som hidrører fra, i forbindelse med eller i relation til disse vilkår, softwaren, Undo og appen, skal behandles ved retten i Glostrup. I tilfælde af at visse bestemmelser i disse vilkår findes ugyldige af en kompetent domstol under henvisning til gældende dansk lov, skal bestemmelserne erklæres ugyldige, mens de øvrige bestemmelser i vilkårene skal forblive i kraft.

19. Kundekontakt og klager

Såfremt du har spørgsmål, kommentarer, ris eller ros vedrørende appen og brugen af Undo, kan du kontakte Undo på info@undo.app

Senest revideret den 4. september 2019