Indhentning og behandling af persondata

Ved køb af Undo forsikring accepterer du, at Undo må gemme oplysningerne du har givet os, samtindhente oplysninger om dig fra dit gamle selskab, fx hvor mange skader du har haft og årsag til en evt. opsigelse. Når Undo registrerer oplysninger om dig, skal Undo ifølge persondataloven orientere dig om følgende:

1. Hvem, der er dataansvarlig
2. Hvorfor Undo behandler oplysninger om dig
3. Hvem oplysningerne om dig kan videregives til
4. Din brug af www.undo.app og tilhørende mobilapplikation
5. Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som Undo har registreret om dig
6. Hvordan du kan klage over Undos behandling af dine oplysninger

1. UNDO er dataansvarlig

Undo er er dataansvarlig for de oplysninger Undo behandler om dig.

2. Behandling af oplysninger om dig

a. Indsamling og registrering af oplysninger
Undo indsamler de oplysninger om dig, som ernødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter, behandleeventuelle skadesager og andre tilknyttede ydelser i Undo.
Det er fx. oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og eventuelt oplysninger om skader. Hvis du køber en rejseforsikringen registrerer vi også hvilket land du befinder dig i, så vi kan starte og stoppe dækningen automatisk. Vi gemmer ikke oplysninger om din præcise lokation, kun landet. De indsamlede oplysninger registreres i Undo med henblik på administration, rådgivning og eventueltmarkedsføring. Når du tegner forsikring gennem Undo vil Tryg Forsikring A/S(Tryg) ligeledes registrere dine oplysninger i Tryg’s systemer. Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde i Undo, kan Undo modtage og registrere oplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Undo indhenter og registrerer endvidere oplysninger eksempelvis fra det Centrale Personregister, blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger og oplysning om eventuel reklamebeskyttelse. Herudover indhenter Undo oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis din ejendom eller genstande i ejendommen er forsikret hos Undo.

b. Særligt om personfølsomme oplysninger
Har du oplysninger om en personskade eller andre personfølsomme oplysninger registreret hos Undo, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt. Kun de medarbejdere hos Undo, som behandler personskadesager, kan få adgang til oplysninger om personskader.

c. Brug af din e-mail adresse
Har du sagt ’ja’ til at modtage opdatering fra os via email eller via vores mobilapplikation, bruger Undo din e-mailadresse til at sende dig besked om nye dokumenter eller opdatering på dine skadesanmeldeser fra Undo. Hvis Undo sender dig e-mails indeholdende fx følsomme oplysninger eller CPR nr., vil e-mailen til dig blive krypteret. Undo bruger kun din e-mailadresse til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det. Du kan til enhver tid meddele Undo, hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra Undo på e-mail support@undo.app.

d. Sletning
Undo opbevarer alene identificer bare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Undo at opbevare oplysningerne.

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunktgiver Undo ikke dine personoplysninger videre, da Undo i henhold til lov om finansiel virksomhed, har tavshedspligt.
Undo behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt.

a. Lovpligtig videregivelse
Undo kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Undo har også adgang til at videregive såkaldte sædvanligekundeoplysninger om dig, såfremt den pågældende videregivelse sker til rentadministrative formål, og altså ikke til brug for hverken markedsføring ellerrådgivning.

b. Videregivelse under samtyke
Desuden videregiver Undo i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

c. Clearhaus som kortindløser
Vi bruger Clearhaus som kortindløser. Det betyder at vi videregiver dine kortoplysning til dem for at vi kan indkræve din månedlige betaling.

d. Kreditoplysningersbureauer og/eller advarselsregistre
Misligholder du dine forpligtelser over for Undo, kan Undo indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

e. Bonusudbetaling fra TryghedsGruppen.
Som forsikringstager i Undo er du automatisk medlem af TryghedsGruppen smba. Medlemmer af TryghedsGruppen kan, under visse forudsætninger, fra år 2016 opnå bonus fra TryghedsGruppen. Din eventuelle bonus bliver beregnet på baggrund af de forsikringsdækninger, som du har hos Undo. For, at TryghedsGruppen kan udbetale bonus til dig, videregiver vi dit navn, adresse og CPR nr. til TryghedsGruppen, som herefter kan udbetale bonus til din NemKonto.

4. Din brug af www.undo.app, my.undo.app, samt vores mobilapplikation

a. Registreringer på www.undo.app.
Undo registrerer persondata på www.undo.app og i vores mobilapplikation for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service. Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller køber en forsikring på www.undo.app eller i vores mobilapplikation, registrerer Undo de oplysninger, du selv giver, som fx oplysninger om navn, adresse, e-mail,CPR-nummer og forsikringer i andre selskaber. Hvis du ikke accepterer Undos tilbud, slettes dine oplysninger senest efter 6 måneder. Hvis du tegner forsikring i Undo, opbevarer Undo dine oplysninger til administration af dine forsikringsprodukter. Hvis du anmelder en skade via www.undo.app eller vores mobilapplikation, registrerer Undo de oplysninger, du afgiver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares, så længe de er nødvendige for skadesagen. Skadeanmeldelserne på www.undo.app og på vores mobilapplikation er krypterede blanketter jf. afsnittet nedenfor. Undo anvender i et vist omfang ’cookies’.

b. Chat funktion på www.undo.app.
Undo har en chat funktion i vores mobilapplikation. Ved anvendelse af chat funktionen, registrerer vi de oplysninger, som du oplyser på chatten med henblik på at kunne besvare og håndtere din henvendelse. De oplysninger, som vi skal anvende til at håndtere din henvendelse fx indtegning af en forsikring, vil blive gemt, så længe det er relevant for dit konkrete kundeforhold i Undo. Chat funktionen er krypteret.

c. Datasikkerhed på www.undo.app
Som anbefalet af Datatilsynet er de persondataoplysninger, der afgives på www.undo.app samt via vores mobilapplikation, beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer eller smartphone til Undo. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende. Hvis du sender oplysninger på e-mail til Undo, skal du dog være opmærksom på, at Undo ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

5. Ændringer af eventuelle urigtigeoplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som Undo har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Undo har registreret om dig, og hvilkeoplysninger Undo videregiver om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger. Undo kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse. Du kan endvidere altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker. Du kan altid skrive til os i din app eller på info@undo.app eller henvende dig til:

Telefon +45 89 88 08 34
Undo Forsikringsagentur A/S
Ny Carlsberg Vej 80,
1799 København V

6. Klage over Undos behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfredsmed Undos behandling af dine oplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Senest revideret den 10. januar 2020